ศิษย์เก่ารุ่นที่ 23 จัดงานเลี้ยงรุ่นและทำกิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 นาย พิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานรุ่น ศิษย์เก่าแสงทอง รุ่น 23 ได้จัดงาน “คืนสู่เหย้า ชาวแสงทองรุ่น 23” โดยมีกิจกรรมในภาคเช้าร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณครูและเพื่อนๆที่ล่วงลับไปแล้ว ช่วงสายได้มีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนที่โรงเรียนแสงทองวิทยาโดยมีภราดา ดร.ถนัด อนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยาเป็นผู้รับมอบทุนการศึกษา และช่วงค่ำมีงานเลี้ยงสังสรรค์ภายในรุ่น 23 ณ โรงแรม TR Rock Hill