ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยาที่เข้าศึกษาต่อนักเรียนเตรียมทหาร

โรงเรียนแสงทองวิทยาขอแสดงความยินดีกับ
-นตท.ธนทัต จันทะรัตน์
-นตท.ทิฆัมพร เนียมละออง
-นตท.ทินภัทร หยู่หนูสิงห์
-นตท.ทรงกรด ศรีกรด
-นตท.กุลธร วัฒนธรรมเมธี
-นตท.ณพวัฒน์ ภู่ประเสริฐ
ที่ได้เข้าศึกษาต่อนักเรียนเตรียมทหาร ปีการศึกษา 2563