นักเรียน I.E.P. คว้ารางวัลจากการแข่งขันรายการ SASMO และ AMT

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8 โปรแกรม Intensive English Program (I.E.P.) ประกอบด้วยเด็กชายนอคุน ตันติวิเชียร และเด็กชายศุภฤกษ์ ศิวิลัย เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Singapore and Asian School Math Olympiad 2020 (SASMO 2020) โดยเด็กชายศุภฤกษ์ ศิวิลัย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ส่วนเด็กชายนอคุน ตันติวิเชียร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง และทั้งสองคนยังได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการเข้าร่วมการแข่งขันรายการ AUSTRALIAN MATHS TRUST อีก 1 รายการ