“ฮีโร่ของฉันคือเธอ” การเอาชนะไวรัสโควิด-19 สำหรับเด็ก

หนังสือเล่มนี้พัฒนาโดย กลุ่มที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตและส่งเสริมสุขภาพจิตสังคมในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Inter-Agency Standing Committee Reference Group on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings (IASC MHPSS RG)) คณะทำงานประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญระดับโลก และระดับประเทศจากสมาชิกของ IASC MHPSS RG ร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง ครู และเด็กๆ จาก 104 ประเทศ

ความรู้เรื่องโควิด-19 สำหรับเด็กในรูปแบบนิทาน ผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่นี่