พิธีปิดโครงการเตรียมความพร้อมโรงเรียนสู้ภัย COVID-19

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยา เข้าร่วมพิธีปิดโครงการเตรียมความพร้อมโรงเรียนสู้ภัย COVID-19 ณ ห้อง 3309 อาคารดวงวดี สังโขบล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ผศ.ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการเตรียมความพร้อมโรงเรียนสู้ภัย COVID-19 พร้อมด้วย รศ.ดร.นงนุช บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ดร.ไพร พัฒโน อดีตนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และแขกผู้มีเกียรติ