ภราดา ดร.ถนัด อนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยา ประธานชมรมครูและผู้ปกครอง ประธานชมรมศิษย์เก่าพร้อมคณะร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ของ คุณครูศรีสมร ลิ่มกังวาฬมงคล

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ภราดา ดร.ถนัด อนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยา ประธานชมรมครูและผู้ปกครอง ประธานชมรมศิษย์เก่าพร้อมคณะร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ของ คุณครูศรีสมร ลิ่มกังวาฬมงคล ณ มูลนิธิอนาถา