ภราดา ดร.ถนัด อนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยา พร้อมด้วยคุณชูวิทย์ ลิ่มสุวรรณโณ คุณสิทธิโชค ตั้งทรัพยากร และคณะครูโรงเรียนแสงทองวิทยา ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ ของคุณครูฉันทนา เฉลิมพรชัยวงศ์

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ภราดา ดร.ถนัด อนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยา พร้อมด้วยคุณชูวิทย์ ลิ่มสุวรรณโณ คุณสิทธิโชค ตั้งทรัพยากร และคณะครูโรงเรียนแสงทองวิทยา ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ ของคุณครูฉันทนา เฉลิมพรชัยวงศ์ ณ วัดคอหงส์