ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ภารดา ดร.ถนัด อนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยา คุณชูวิทย์ ลิ่มสุวรรณโณ ประธานชมรมผู้ปกครองและครูฯ และคุณสิทธิโชค ตั้งทรัพยากร กรรมการชมรมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อแสดงความจงรักภักดี