สถิติการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของนักเรียนโปรแกรม S.M.E. ปีการศึกษา 2562

ชื่อโรงเรียนที่นักเรียนเข้าศึกษาต่อS.M.E. STS.M.E. ST/TNรวม
กำเนิดวิทย์44
มหิดลวิทยานุสรณ์31720
เตรียมอุดมศึกษา71017
ดรุณสิกขาลัย22
หาดใหญ่วิทยาลัย44
มอ. วิทยานุสรณ์22
มอ. วิทยานุสรณ์ (วมว)66
สาธิต มอ. ปัตตานี22
ป่าพยอมวิทยาคม11
S.M.E. BOY15924
S.M.E. ST/TN1717
ST ช่วงชั้น 433