คณะศิษย์เก่าโรงเรียนแสงทองวิทยา รุ่น 08 เข้าเยี่ยมคณะผู้ใหญ่

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 คณะศิษย์เก่าโรงเรียนแสงทองวิทยา รุ่น 08 เข้าเยี่ยมคณะผู้ใหญ่ของโรงเรียนแสงทองวิทยา พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงเรียน