ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยาเข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาเพื่ออวยพรเนื่องในวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2565

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ภราดา ดร.ถนัด อนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยา เข้าพบผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาเพื่อมอบกระเช้าของขวัญและอวยพรส่งความสุขเนื่องในวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2565