ด่วน!!! เปิดรับสมัครผู้สนใจและมีความต้องการกู้ในโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปี 2564

สำหรับผู้ปกครองที่สนใจและมีความต้องการกู้ในโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปี 2564 สามารถกรอกแบบฟอร์มสมัครได้ที่นี่ คลิก

คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน กยศ. สามารถดูได้ที่นี่ คลิก

กำหนดการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564 สามารถดูได้ที่นี่ คลิก

เชิญสแกน QR CODE เข้ากลุ่มไลน์เพื่อชี้แจงข่าวสารและแจ้งขั้นตอนดำเนินการ