โรงเรียนแสงทองวิทยาเปิดรับสมัครครูหลายสาขาวิชา

โรงเรียนแสงทองวิทยา เปิดรับสมัครครูหลายสาขาวิชา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปี 6 ได้แก่

สาขาวิชาภาษาไทย

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สาขาเทคโนโลยีภาพยนตร์และการถ่ายภาพ

สาขาดิจิทัลมีเดีย

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนแสงทองวิทยา โทรศัพท์ : 074-244733, 074-244736 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป