ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการ Print ใบสมัครและสมัครสอบ

ระบบจำทำการปิดรับสมัครออนไลน์ ผ่านระบบ ทุกโปรแกรม ในวันที่ 30 กันยายน 2559


ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการพิมพ์ใบสมัครและใบเข้าห้องสอบนะครับ สำหรับผู้สมัครในกลุ่มต่างๆ ดังนี้นะครับ
- กลุ่มแรก กลุ่มที่สมัครเข้านักเรียนประจำ จะเข้าพิมพ์ใบสมัครและพิมพ์ใบเข้าห้องสอบได้ในวันที่ 26 กันยายน 2559
- กลุ่มที่สอง กลุ่มที่สมัครสอบเข้าประถม1 จะพิมพ์ใบสมัครและใบเข้าห้องสอบได้ในวันที่ 26 กันยายน 2559
- กลุ่มที่สาม กลุมที่สมัครสอบเข้ามัธยม1 SME ธิดาแสงทอง จะพิมพ์ใบสมัครและใบเข้าห้องสอบได้ในวันที่1 ตุลาคม 2559
- กลุ่มที่สี่ กลุ่มสอบเข้ามัธยม 1 ทั่วไป จะพิมพ์ใบสมัครสอบและใบเข้าห้องสอบได้ในวันที่ 2 ตุลาคม 2559
จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์กันต่อๆไปนะครับ อย่าลืมปีนี้สอบเข้ามัธยมSME ธิดาแสงทอง ใช้ท่ีโรงเรียนธิดานุเคราะห์เป็นสนามสอบนะครับ ส่วนกลุ่มอื่นๆสอบที่โรงเรียนแสงทองวิทยาตามปกติครับ
ส่วนSME มัธยม4 และชั้นอื่น รอประกาศอีกครั้งนะครับโรงเรียนแสงทองวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียน ทุกโปรแกรม เริ่มรับสมัคร 1 ส.ค. 2559 เป็นต้นไป เฉพาะทางระบบรับสมัครออนไลน์ ผ่าน www.saengtong.ac.th เท่านั้น ไม่มีการจำหน่ายใบสมัคร รายละเอียดการสมัครติดตามได้จาก เว็บไซต์ ...... การสมัครดังนี้
1.เข้าเวบwww.saengthong.ac.th
2.ไปคลิก กดเข้าที่ ระบบรับสมัครนักเรียนปี 2560

EDU2
คลิกจากตรงนี้ได้เลย

3.ลงทะเบียนเพื่อขอชื่อผู้ใช้งานและระหัสผ่าน ใช้ชื่อผู้สมัครเรียนนะครับ
4.กรอกข้อมูลชื่อภาษาไทย อังกฤษ เลขบัตรประชาชน ชั้นเรียนปัจจุบัน เบอร์โทร(ของพ่อหรือแม่) และแสดงเพศ
5.และเข้าระบบ จะได้รหัสเป็นเลขบัตรประชาชน และรหัสเข้าครับ
6.และกรอกใช้งานจริงเพื่อสมัคร
7.ไปที่สมัครเรียน อยู่คอลัมทางซ้ายช่องที่ 2 กรอกระดับที่สมัคร โปรแกรม โปรแกรมสำรอง สมัครไปกลับหรือประจำ และวันสอบสัมภาษณ์
8.บันทึก พิมพ์ใบชำระเงิน
9.ไปชำระเงินที่ธนาคาร
10.กรอกข้อมูลส่วนตัว ตั้งแต่ 1 ก.ย. 2559
11.พิมพ์ใบสมัคร และบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
- กลุ่มแรก กลุ่มที่สมัครเข้านักเรียนประจำ จะเข้าพิมพ์ใบสมัครและพิมพ์ใบเข้าห้องสอบได้ในวันที่ 26 กันยายน 2559
- กลุ่มที่สอง กลุ่มที่สมัครสอบเข้าประถม1 จะพิมพ์ใบสมัครและใบเข้าห้องสอบได้ในวันที่ 26 กันยายน 2559
- กลุ่มที่สาม กลุมที่สมัครสอบเข้ามัธยม1 SME ธิดาแสงทอง จะพิมพ์ใบสมัครและใบเข้าห้องสอบได้ในวันที่1 ตุลาคม 2559
- กลุ่มที่สี่ กลุ่มสอบเข้ามัธยม 1 ทั่วไป จะพิมพ์ใบสมัครสอบและใบเข้าห้องสอบได้ในวันที่ 2 ตุลาคม 2559

12.มาสอบตามเวลาที่กกำหนดคือ สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน ตามเวลาที่กำหนด
13.ประกาศผลสอบ ตามกำหนด
ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกคนทราบ ช่วยแชร์ไปให้ทราบโดยทั่วกันด้วยครับ

***แนะนำให้ใช้ ในการเปิดใช้งานโปรแกรมรับสมัคร **

เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนแสงทองวิทยา