มาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19และการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนแสงทองวิทยา

มาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19และการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนแสงทองวิทยา

Read more

“ฮีโร่ของฉันคือเธอ” การเอาชนะไวรัสโควิด-19 สำหรับเด็ก

หนังสือเล่มนี้พัฒนาโดย กลุ่มที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตและส่งเสริมสุขภาพจิตสังคมในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Inter-Agency Standing Committee Reference Group on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings (IASC MHPSS RG))

Read more

พิธีปิดโครงการเตรียมความพร้อมโรงเรียนสู้ภัย COVID-19

ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยา เข้าร่วมพิธีปิดโครงการเตรียมความพร้อมโรงเรียนสู้ภัย COVID-19 ณ ห้อง 3309 อาคารดวงวดี สังโขบล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Read more