ประกาศฉบับที่ 3/2564 เรื่อง การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบออนไลน์

ประกาศฉบับที่ 3/2564 เรื่อง การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบออนไลน์

Read more

มาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19และการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนแสงทองวิทยา

มาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19และการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนแสงทองวิทยา

Read more

“ฮีโร่ของฉันคือเธอ” การเอาชนะไวรัสโควิด-19 สำหรับเด็ก

หนังสือเล่มนี้พัฒนาโดย กลุ่มที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตและส่งเสริมสุขภาพจิตสังคมในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Inter-Agency Standing Committee Reference Group on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings (IASC MHPSS RG))

Read more