นวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์ นักเรียนใช้ง่ายอยู่ที่ไหนก็เข้าเรียนได้เพียงคลิกเดียว

รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงโควิด-19

Read more

แบ่งปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยพี่โชกุน นักเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2563

คอร์สเรียนการกุศล เตรียมสอบ สสวท. ป.6 รอบ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ สอนโดยพี่โชกุน
การันตีเหรียญทอง สสวท. คะแนนสูงสุดวิทยาศาสตร์ ป.6 และเหรียญเงิน วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมต้น (IJSO2016)

Read more

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรบเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ในรูปแบบออนไลน์”

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินงาน“โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ในรูปแบบออนไลน์” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคการสอน มีทักษะในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ตลอดจนสามารถออกแแผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ เพื่อสมรรถนะในศตวรรษที่ 21

Read more

TEDET Mock Test ระบบจำลองการสอบประเมิน TEDET ผ่านระบบออนไลน์

TEDET Mock Test ซึ่งเป็นระบบจำลองการสอบประเมิน TEDET ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เตรียมความพร้อมก่อนการสอบประเมินจริง

Read more

เชิญชวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมประกวดเขียนเรียงความและวาดภาพระบายสี หัวข้อ “เด็กไทยใส่ใจ สู้ภัยโควิด-19”

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความและวาดภาพระบายสี หัวข้อ “เด็กไทยใส่ใจ สู้ภัยโควิด-19” เนื่องในวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2563 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Read more

เชิญเข้าร่วมการแข่งขัน Semi Pro

โครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ สนับสนุนคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์นวัตกรรม โชว์พลังเปลี่ยนแปลงสังคม เปิดรับรุ่น Semi Pro สนับสนุนเงินทุนสูงสุด 50,000 บาท พร้อมทั้งเข้าร่วม Workshop พัฒนาความรู้ ทักษะฟรี มีพี่เลี้ยงสนับสนุน และเชื่อมโยงเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ทั่วไทยตลอดโครงการ

Read more

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วม “งานเปิดตัวการเรียนรู้ออนไลน์ สำหรับผู้ปกครองที่มีลูก หลาน ติดมือถือ” (ฟรีค่าใช้จ่าย)

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ หรือติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ “toolmorrow”

Read more