ขอแสดงความยินดีกับนายพีรภาสกร์ อินทร์จันทร์ และทีมงาน ได้รับรางวัลลำดับที่ 9 และเงินรางวัล 10,000 บาท จากผลงาน “Social lover”

นายพีรภาสกร์ อินทร์จันทร์ และทีมงาน ได้รับรางวัลลำดับที่ 9 และเงินรางวัล 10,000 บาท จากผลงาน “Social lover” ในรายการประกวดคลิปวีดิโอ ภายใต้หัวข้อ “New Normal วิถีใหม่…โอกาสใหม่”

Read more

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายณัฐภัทร ทองเจริญทรัพย์ และนายตนุภัทร สถิตวรรธนะ นักเรียนโปรแกรมวิศวะคอมฯ ได้รับรางวัลชมเชย รอบรองชนะเลิศ รายการ “Royal Thai Ari Force Junior CTF 2020”

นายณัฐภัทร ทองเจริญทรัพย์ และนายตนุภัทร สถิตวรรธนะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับรางวัลชมเชย รอบรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระดับมัธยมศึกษา Royal Thai Ari Force Junior CTF 2020

Read more

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

Read more