นักเรียนเตรียมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ร่วมกับนักเรียน S.M.E. คว้ารางวัลชมเชยการประกวดวีดิทัศน์ NIA Creative Contest

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โปรแกรมเตรียมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 โปรแกรม S.M.E. คว้ารางวัลชมเชยจากผลงานคลิปวีดิทัศน์เรื่อง “แสงเทียน”

Read more

นักเรียนโปรแกรม S.M.E. ได้รับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563

นักเรียนโปรแกรม S.M.E. ได้รับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 จำนวน 5 คน

Read more

สถิติการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของนักเรียนโปรแกรม S.M.E. ปีการศึกษา 2562

สถิติการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของนักเรียนโปรแกรม S.M.E. ปีการศึกษา 2562

Read more

S.M.E. เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (ชมคลิปย้อนหลัง)

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.15 น. ทางโครงการซาเลเซียน S.M.E. ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน SME#63 ผ่านการเลือกตั้งแบบออนไลน์ ทางระบบ Line@

Read more

S.M.E. จัดกิจกรรม Mini Reunion พร้อมมอบทุนการศึกษา (ชมคลิปย้อนหลัง)

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 คณะครูและนักเรียนโปรแกรม S.M.E. จัดกิจกรรม Mini Reunion และร่วมเป็นเกียรติกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา👉 ในฐานะทำคะแนนสูงเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย👉 เป็นผู้แทนศูนย์ สอวน.2562👉 นักเรียนที่รับทุนศึกษาต่อโครงการ S.M.E.บริเวณ ใต้อาคาร ดอมินิก เวลา 13.30 –

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรม S.M.E. ปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรม S.M.E. ปีการศึกษา 2562

Read more

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยา โปรแกรม S.M.E.

เมื่อวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะครูและนักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแสงทองวิทยา โปรแกรม S.M.E. ได้จัดพิธีไหว้ครู โดยเน้นเรื่องระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

Read more